POINTCREATIVE! ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με οποιοδήποτε σημείο της παρούσας ιστοσελίδας ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 22310 33400 ― Email: info@pointcreative.gr

 

​ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (π.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, η ημερομηνία της επίσκεψής σας κ.λπ.). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Η POINTCREATIVE! σέβεται την επιθυμία σας για την προστασία και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσατε στα αντίστοιχα πεδία. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας για τη βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης των υφιστάμενων ή υποψήφιων πελατών μας. Η POINTCREATIVE! ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους με τους οποίους συνεργάζεται στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών και στους οποίους ενδέχεται να αναθέτει την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αντιγράφονται στο σκληρό δίσκο σας από μία ιστοσελίδα και δεν προκαλούν οποιαδήποτε ζημιά στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας δεν συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies οποτεδήποτε μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα αναζήτησής (browser) σας. Κατά κανόνα τα cookies χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτή, για το σκοπό ανώνυμων, στατιστικών εκτιμήσεων και για τη βελτίωση της ευκολίας χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από τον εκάστοτε χρήστη. Τα cookies ενδέχεται μερικές φορές να εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς σε συγκεκριμένα τμήματα της ιστοσελίδας, για τους οποίους θα ενημερωθείτε εάν προσπελάσετε ένα από αυτά τα τμήματα.

 

​ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (COPYRIGHT)

©Copyright POINTCREATIVE! Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κίνησης, τα αρχεία εικόνας και η διάταξή τους στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητώς η αναδιανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο μέσο. Ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να περιέχει εικόνες τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους.

 

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή/και προϋπόθεση της παρούσας κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων. To γραφείο δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσμεύει τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν σε αυτή. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι πλήρως προσβάσιμη λόγω εργασιών αναβάθμισης ή μηχανικών, επικοινωνιακών, λογισμικών ή άλλων τεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. Η POINTCREATIVE! δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους. Σε κάθε περίπτωση δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας εν όλω ή εν μέρει.

 

​ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ― ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν» χωρίς οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Αν και θεωρούμε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν λάθη ή ανακρίβειες. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η POINTCREATIVE! σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόμενες ζημίες που σχετίζονται με τις πληροφορίες αυτές, εκτός εάν προκαλούνται από βαριά αμέλεια ή δόλο του γραφείου.

​Ο αποκλεισμός της ευθύνης συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, υποχρεούστε σε αποζημίωση της εταιρείας, των υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών της σχετικά με κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των νομικών της συμβούλων που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς.

ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός εάν άλλως αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα από τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή εμφαίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην  POINTCREATIVE! συμπεριλαμβανομένων σημάτων, ονομασιών μοντέλων, λογοτύπων και εμβλημάτων.

 

ΑΔΕΙΕΣ

Η POINTCREATIVE! προσπάθησε να σας προσφέρει μία καινοτόμο και ενημερωτική ιστοσελίδα. Εντούτοις, θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως οφείλει να προστατεύσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της, συμπεριλαμβανομένων ευρεσιτεχνιών, σημάτων και δικαιωμάτων δημιουργού. Επομένως καμία άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων δεν παρέχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

 

​ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο. Η POINTCREATIVE! δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την αποδοτικότητα αυτών. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρεία μας ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

 

​ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για νομικούς λόγους, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε ότι η Επιτροπή της Ε.Ε. έχει θέσει σε λειτουργία μία online πλατφόρμα για την εναλλακτική επίλυση διαφορών που σχετίζονται με καταναλωτές, η οποία ονομάζεται ODR Platform (Online Dispute Resolution Platform ― Online Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών). Μπορείτε να βρείτε την Πλατφόρμα ODR στο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι: customercare@pointcreative.gr

​Παρακαλούμε σημειώστε ότι υποχρεούμαστε να σας παράσχουμε αυτή την πληροφόρηση ανεξαρτήτως της συμμετοχής μας σε οποιαδήποτε διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

SOCIAL PLUGINS

Η POINTCREATIVE! χρησιμοποιεί τα λεγόμενα Social Plugins ― στο εξής «κουμπιά» ― κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook και το Instagram. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας αυτά τα κουμπιά είναι απενεργοποιημένα και δεν αποστέλλουν δεδομένα στα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα χωρίς τη συμμετοχή σας. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά, πρέπει να τα ενεργοποιήσετε κάνοντας κλικ με το ποντίκι. Το κουμπί θα παραμείνει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα αρχεία Cookies από τη συσκευή σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία Cookies θα βρείτε στις υποδείξεις σχετικά με τη χρήση Cookies.

​Μετά την ενεργοποίηση, δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση με τον server του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου. Στη συνέχεια, το περιεχόμενο του κουμπιού μεταφέρεται από τα κοινωνικά δίκτυα απευθείας στον Browser που χρησιμοποιείτε και από αυτόν ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα. Μετά την ενεργοποίηση ενός κουμπιού το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο μπορεί να συλλέγει δεδομένα ανεξάρτητα από τη δική σας αλληλεπίδραση με το κουμπί. Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ένα κοινωνικό δίκτυο αυτό μπορεί να συνδέει την επίσκεψή σας στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα με το λογαριασμό χρήστη που έχετε στο κοινωνικό δίκτυο. Τα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν τη δυνατότητα να συνδέουν τις επισκέψεις σας σε άλλες ιστοσελίδες του γραφείου, εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει το αντίστοιχο κουμπί και σε αυτές. Εάν είστε μέλος σε ένα κοινωνικό δίκτυο και δεν επιθυμείτε τα δεδομένα που συλλέγονται όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας να συνδέονται με τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στο κοινωνικό δίκτυο πρέπει να αποσυνδέεστε από το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο πριν ενεργοποιήσετε τα κουμπιά.

​Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στην έκταση των δεδομένων που συλλέγονται από τα κοινωνικά δίκτυα μέσω των κουμπιών. Πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τα εκάστοτε κοινωνικά δίκτυα, καθώς και τα δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης αναφορικά με την προστασία της προσωπικής σφαίρας σας θα βρείτε στις υποδείξεις των εκάστοτε κοινωνικών δικτύων για την προστασία δεδομένων. ©POINTCREATIVE! ― Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα (2021).

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΣ;

Εγγραφείτε στο newletter μας προκειμένου να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα και τις προσφορές μας και βγείτε κερδισμένοι από τα μοναδικά προνόμια που σας παρέχουμε.

Λεωφόρος Καλυβίων 22         Λαμία         Ε. info@pointcreative.gr         T. 22310 33400         ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ